Zapytania ofertowe - rozstrzygnięcia

Zapytanie ofertowe nr 27/12/PUZGM/2023

Dotyczy: „Wykonanie w roku 2024 okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zarządzanych/administrowanych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.”

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr 25/09/PUZGM/2022

Dotyczy: „Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej  w wybranych pomieszczeniach lokatorskich budynków mieszkalnych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.” Unieważnienie postępowania

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr 22/07/PUZGM/2022

Dotyczy: Wykonanie w roku 2022 okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach świetlic wiejskich zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr 21/06/PUZGM/2022

Dotyczy: Kompleksowa rozbiórka balkonów drewnianych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie pierzejowej Pl. Chopina 21 Nowy Tomyśl Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego –

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr 20/06/PUZGM/2022

Dotyczy: Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego – Boruja Kościelna 88, Gmina Nowy Tomyśl Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przeglądu

Czytaj więcej »