Zapytania ofertowe - rozstrzygnięcia

Zapytanie ofertowe nr 25/09/PUZGM/2022

Dotyczy: „Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej  w wybranych pomieszczeniach lokatorskich budynków mieszkalnych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.” Unieważnienie postępowania

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr 23/09/PUZGM/2022

Dotyczy: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w wybranych pomieszczeniach lokatorskich budynków mieszkalnych zarządzanych przez PU ZGM w Nowym Tomyślu Spółka z o. o. Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr 22/07/PUZGM/2022

Dotyczy: Wykonanie w roku 2022 okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach świetlic wiejskich zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o. o. Protokół

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr 21/06/PUZGM/2022

Dotyczy: Kompleksowa rozbiórka balkonów drewnianych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie pierzejowej Pl. Chopina 21 Nowy Tomyśl Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przeglądu ofert o wartości do 130.000

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr 20/06/PUZGM/2022

Dotyczy: Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego – Boruja Kościelna 88, Gmina Nowy Tomyśl Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przeglądu ofert o wartości do 130.000

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr 19/06/PUZGM/2022

Dotyczy: Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego – Cicha Góra 50 , Gmina Nowy Tomyśl Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przeglądu ofert o wartości

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr 18/06/PUZGM/2022

Dotyczy: Modernizacja źródła ciepła w budynku głównym Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. wraz z rozbudową instalacji gazowej i montażem kotła gazowego i kuchni gazowej w budynku

Czytaj więcej »