Obsługa inkaso

PU ZGM Sp. z o.o. realizuje obsługę inkaso na terenie Miasta i Gminy Nowy Tomyśl w zakresie opłaty targowej, opłaty od psa oraz podatku od nieruchomości.

Regulacje prawne dotyczące obsługi inkaso