Wykaz świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomyśl zarządzanych przez PU ZGM

Świetlica wiejska w Borui Nowej
Sołtys: Marzena Matusiak
Telefon: +48 609 531 931

Świetlica wiejska w Chojnikach
Sołtys: Maria Starosta
Telefon: 

Świetlica wiejska w Cichej Górze
Sołtys: Marek Bińkowski
Telefon: +48 605 539 466

Świetlica wiejska w Glinnie
Sołtys: Estera Friedrich
Telefon: +48 602 723 800

Świetlica wiejska w Jastrzębsku Starym
Sołtys: Henryk Krzeszowski
Telefon: +48 607 242 192

Świetlica wiejska w  Kozich Laskach
Sołtys: Małgorzata Błachowiak
Telefon: +48 667 347 456

Świetlica wiejska w Nowej Róży
Sołtys: Henryk Jędrzejczak
Telefon: +48 665 012 885

Świetlica wiejska w Paproci
Sołtys: Radosław Halasz
Telefon: +48 604 888 889

Świetlica wiejska w Przyłęku
Sołtys: Bogusław Nawrot
Telefon: +48 609 489 212

Świetlica wiejska w Sątopach
Sołtys: Artur Wicher
Telefon: +48 664 029 923

Świetlica wiejska w Sękowie
Sołtys: Piotr Protas
Telefon: +48 607 095 165

Świetlica wiejska w Starym Tomyślu
Sołtys: Monika Dębicka
Telefon: +48 693 980 350

Świetlica wiejska w Szarkach
Sołtys: Bożena Pierzyńska
Telefon: +48 669 441 513