EBOK

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PU ZGM.

Aktualności

Najnowsze informacje i komunikaty naszej spółki.

Odpady komunalne

Sprawdź aktualne warunki i terminy odbioru odpadów.

Lokale mieszkaniowe

Informacje na temat pozyskania i użytkowanaia lokali mieszkalnych.

Dodatki mieszkaniowe

Informacje na temat możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Odpracowanie zadłużenia

Jesteś w trudnej sytuacji materialnej? Zobacz jak możesz odpracować zadłużenie.

Wspólnoty mieszkaniowe

Poznaj ogólne informacje na temat wspólnot mieszkaniowych.