Informacje o przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu zostało powołane aktem notarialnym Repertorium A Nr 955/2007 z dnia 31 stycznia 2007r.
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 13 marca 2007r.
Gmina Nowy Tomyśl objęła 100% udziałów w Spółce.

Dane podmiotu

Oznaczenie formy prawnej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma pod którą działa spółka
Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGON 300524107
NIP 788-193-28-58
KRS 0000275954

Zarejestrowana:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 61-752 Poznań, ul. Grochowe Łąki 6