Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Właścicielu lokalu pamiętaj złóż deklarację!

od dnia 1 lipca 2021 roku każdy właściciel ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

* Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipiec 2021r. deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022r.
* Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.
Co to jest CEEB?
 Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków.
Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. “kopciuchów”.
Deklaracje można złożyć na dwa sposoby:
1.drogą elektroniczną przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie http://www.zgunb.gov.pl Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
2. W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.