Zaproszenie do współpracy

Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. z siedzibą – ul. Komunalna 2, 64-300 Nowy Tomyśl, – zaprasza do składania swoich aplikacji Wykonawców zainteresowanych realizacją zamówień publicznych udzielanych bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.