Strefa płatnego parkowania

Abonamenty i identyfikatory można wykupić wyłącznie w kasie PU Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Komunalna 2, 64-300 Nowy Tomyśl

Godziny otwarcia kasy

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

9:00 -13:00
9:00 – 13:00
9:00 – 13:00
9:00 – 13:00
9:00 – 13:00

Lp. Podstrefa (cenowa) A (czerwona)Podstrefa (cenowa) B (żółta)
1.Identyfikator osoby zameldowanej na obszarze SPP dla 1 pojazdu samochodowego:

30,00 (1 miesiąc)

180,00 (6 miesięcy)

30,00 (1 miesiąc)

180,00 (6 miesięcy)

2.Identyfikator ogólnodostępny dla innych osób, nie wymienionych pod „1”

200,00 (1 miesiąc)

1 000,00 (6 miesięcy)

170,00 (1 miesiąc)

600,00 (6 miesięcy)

3.Identyfikator osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności* za 1 miesiąc
50,00
4.Abonament dla prowadzących działalność gospodarczą na terenie SPP** dla 1 pojazdu samochodowego za 1 miesiąc
 
50,00
5.Opłata zryczałtowana za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) zlokalizowane w strefie SPP za 3 miesiące
900,00
600,00

(ceny w zł)

* W rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.), legitymujące się ważną Kartą Parkingową, wydaną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) na jeden pojazd samochodowy

**Jeżeli na obszarze Strefy Płatnego Parkowania znajduje się siedziba podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego lub siedziba Oddziału takiego podmiotu –    na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, albo jeżeli na obszarze Strefy znajduje się stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy – na podstawie wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 
 

Podstrefa A (czerwona)

  • Plac Niepodległości – w całości
  • Plac Chopina – w całości
  • część ulicy Poznańskiej – od Placu Chopina do skrzyżowania z ulicą Krótką
  • część ulicy Długiej – od Placu Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Śniadeckich
  • część ulicy Marszałka Piłsudskiego – od skrzyżowania z ulicą Witosa do Placu Chopina
  • ulica Mickiewicza wraz z przyległym parkingiem na działkach nr 895/4 i 896/23
  • ulica Tysiąclecia od skrzyżowania z ulicą Norwida do Placu Niepodległości z przyległym parkingiem na działkach nr 886/5 i 883/7

Podstrefa B (żółta)

  • ulica Olchowa – od skrzyżowania z ulicą Topolową do skrzyżowania z ulicą Broniewskiego
  • Parking przy skrzyżowaniu ulic : ulica Witosa z ulicą Tysiąclecia, na działkach nr 161 i 916/1
Rozmiar czcionki
Kolor tła