„ Modernizacja źródła ciepła w budynku głównym PU ZGM wraz z rozbudową instalacji gazowej i montażem kotła gazowego i kuchni gazowej w budynku usługowym przy ul. Komunalnej 2 w Nowym Tomyślu”

Więcej informacji o Programie:
https://www.wfosgw.poznan.pl/

Przedsiębiorstwo zawarło umowę pożyczki z Wielkopolskim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. : „Modernizacja źródła ciepła w budynku głównym PU ZGM wraz z rozbudową instalacji gazowej i montażem kotła gazowego i kuchni gazowej w budynku usługowym przy ul. Komunalnej 2 w Nowym Tomyślu” .

Wartość udzielonej pożyczki: 68 604,92 zł

Cel przedsięwzięcia:

1) Modernizacja źródła ciepła w budynku głównym PU ZGM Sp. z o.o.
2) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z niezależnym źródłem ciepła w budynku usługowym.

Ramy czasowe przedsięwzięcia:

Data rozpoczęcia: 15.07.2022
Data zakończenia: 30.09.2022